25 listopada 2023 r. odbyła się w Spytkowicach promocja drugiego tomu Rocznika Spytkowickiego, wydawanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach.

     Redaktor naczelna czasopisma – Alicja Kolasa przywitała zaproszonych gości i mieszkańców gminy Spytkowice. Swoją obecnością zaszczycili naszą uroczystość:
- członkowie Rady Naukowej Rocznika Spytkowickiego: prof. dr hab. Zdzisław Noga, Kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UKEN w Krakowie, Przewodniczący Rady Naukowej Rocznika; dr hab. Tomasz Graff – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; pan Paweł Hudzik - Kierownik Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach; dr hab. Grzegorz Nieć, profesor UKEN w Krakowie, Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej; dr hab. Konrad Meus - profesor UKEN w Krakowie, redaktor naukowy Rocznika Spytkowickiego;
- współautorzy i recenzenci 2. tomu Rocznika:
prof. dr hab. Jerzy Rajman – kierownik Katedry Historii Średniowiecznej w Instytucie Historii i Archiwistyki UKEN w Krakowie; pan Krzysztof Saferna, pani Joanna Dębska, dr inż. Kazimierz Dębski, pani Karolina Janik, pan Damian Brania;
- rodzina bohaterów artykułu "Zapomniany brat ks. Franciszka Gołby":
pani Ewa Cudzik – wnuczka pana Józefa Gołby i prawnuczka – pani Barbara Cudzik; dr inż. Zygmunt Stachurski - wnuk pana Józefa Gołby z córką - dr inż. Agnieszką Mączyńską.
     Promocję rozpoczęło przemówienie pełniącego funkcję Wójta gminy Spytkowice pana Krzysztofa Byrskiego. Następnie uczestnicy wysłuchali koncertu w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej, który był częścią projektu, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu „Mecenat Małopolski 2023”. Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości regionalnej, rozwój inicjatyw lokalnych, związanych z promowaniem kultury i sztuki poprzez rozpowszechnianie muzyki kameralnej i rozrywkowej, a także wzbogacenie oferty kulturalnej Małopolski. W ramach zadania muzycy Orkiestry zorganizowali cykl warsztatów muzycznych, a w czasie promocji wystąpili ze znakomitym programem koncertowym. Zwieńczeniem tego projektu będzie wydanie płyty, podsumowującej i utrwalającej dotychczasowy dorobek artystyczny Orkiestry.
     Po koncercie zabrał głos pan Mariusz Krystian – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Licznie zebrana na promocji publiczność wysłuchała interesującego wykładu historycznego dra hab. Konrada Meusa – profesora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pt. "O wojnę powszechną za wolność ludów, prosimy Cię, Panie. Spytkowiczan drogi do Niepodległości”.
     Redaktor naczelna Rocznika Spytkowickiego Alicja Kolasa rozpoczynając kolejny punkt promocji Rocznika Spytkowickiego podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie drugiego numeru Rocznika Spytkowickiego oraz jego promocji i powiedziała:
Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć…
W okresie listopadowym, kiedy wspominamy naszych bliskich, ich życie, mniejsze i większe dokonania, ich wkład w nasze dziedzictwo, szczególnie ważną staje się pamięć o lokalnych bohaterach, którzy walczyli i oddali życie w imię wolności ojczyzny.
Od kilku lat w naszej gminie podejmowane są czynne działania mające na celu upamiętnienie zasłużonych mieszkańców gminy Spytkowice. W ramach podjętej przez gminę Spytkowice współpracy z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, udaje się pozyskać coraz więcej cennych informacji o naszej kulturze, historii i losach bohaterskich mieszkańców.
Szczególne podziękowania należą się potomkom zasłużonych, którzy przeszło 100 lat, pomimo wielu zawirowań życiowych, przechowywali cenne dokumenty: świadectwa, legitymacje, zdjęcia oraz kartki pocztowe napisane z wojennych frontów, z łagrów czy obozów. To dzięki Nim historie życia naszych bohaterów mogą zostać opisane i ocalone od zapomnienia.
     Następnie redaktor naukowy Rocznika - dr hab. prof. UKEN Konrad Meus przedstawił prezentację omawiającą tematykę drugiego tomu czasopisma oraz osoby zaangażowane w jego powstanie.
     Uroczystość zakończyło rozdanie uczestnikom nowego numeru Rocznika Spytkowickiego.