napis

ZAPYTANIE OFERTOWEGminna Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 8, 34 – 116 Spytkowice informuje, że prowadzi rozeznanie rynku i zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania: opracowanie i druk albumu „Gmina Spytkowice na starej fotografii” oraz opracowanie i druk plakatów B1 pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana” i B2 – promocja wydarzenia, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, projektu pn.: „Dolina Karpia fleszem pisana – promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia”.


Załączniki:
Zapytanie - ogłoszenie
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt